Usługi pogrzebowe

tradycyjny

Pogrzeb tradycyjny

urna

Kremacja i pogrzeb z urną

mistrz

Pogrzeb świecki z udziałem mistrza ceremonii

wyznania

Pogrzeb innych wyznań

car

Pogotowie pogrzebowe 24h

transport

Transport z zagranicy

office

Biuro mobilne

(dopełnienie formalności związanych z pogrzebem)

muzyka

Oprawa muzyczna, fotograficzna, stypy

ubranie

Odzież żałobna

kwiaty

Kwiaty, wieńce i wiązanki

ekshumacja

Ekshumacje

budowa

Budowa grobów ziemnych murowanych

tzn. grobowców i krypt